Y.G Kondansatörler

Konsol Tipi kapasitör bank

İlgili TEDAŞ MYD-96/026 Şartnamesinde Tanımlar kısmında belirtilene göre Konsol tipi şönt kapasitör bankı haricen bina duvarına monte edilen ve Kesicili Metal Mahfazalı Modüler Hücre üzerinden OG barasına bağlanacaktır.

Konsol tipi Kapasitör bankın muhteviyatı:

1-Kondansatör ünitesi 100 kvar,150 kVAr,200 kVar üniteler halinde olup toplam ihtiyaç miktarına göre seçilir.

Örnek ;600 kVAr lık bir sKonsol Tipi Kapasitör bank için

200 kVAr lık 3 adet ünite kullanılmalıdır.

2-Ünitelerin kurulacağı sıcak daldırma galvanizden özel yapılmış konstrüksiyon 1 takım,

3-Gerekli sayıda harici tip mesnet izalatörleri,

4-Kapasitör Ünitelerin Bağlantısı için gerekli Al.Bara

 Toplam Sistem Gücü;

Konsol Tipi kapasitör banklarında 300-450-600 kVAr lık banklar yapılırken,Özel isteğe bağlı olarak Kapasitör bankı güçleri 900 ve 1000 kvar lık değerlerdede yapılabilmektedir.

Kapasitör Üniteleri :

Kapasitör üniteleri tek fazlı olarak 6,3-10,5-15,8 kV gerilimdeki Üniteler çift  bushingli ve 31,5-33-34,5-36 kV gerilimdeki Üniteler tek bushingli halinde contasız tipte üretilmektedir. Müşteri isteğine göre 31,5 ile 36 kV luk ürünlerde çift buhingli olarak imalat edilebilmektedir.

Konstrüksiyon (Bank)

Kapasitörlerin kurulacağı özel tasarımlı konstrüksiyondur, Sıcak daldırma galvanizden imal edilir.

Sistem kurulumu yapıldıktan sonraki dönemlerde güç artırma ve veya azaltma taleplerinde sadece kondansatör değişikliği yapmak marifeti ile yeni güç de de kullanılabilmektedir.

Not: Direk Tipi Kapasitör bankları yapı ve içerik itibari ile Konsol tipi bank ile aynı olup kurulumu direk üzerine yapılmaktadır.

 Açık şalt tipi;

İlgili TEDAŞ MYD-96/026 Şartnamesinde Tanımlar kısmında belirtilene göre OG şalt sahasına özel tasarımlı koruma telfens içinde yapılıp kurulacak olan bank sisteminin uygun bir beton zemine monte edilen Kesicili Metal Mahfazalı Modüler Hücre üzerinden OG barasına bağlanan banktır.

Açık Şalt Tipi Kapasitör bankın muhteviyatı:

1-Kondansatör ünitesi 100 kvar,150 kVAr,200 ,300,400 kVar üniteler halinde olup toplam ihtiyaç miktarına göre seçilir.

Örnek ;4800 kVAr lık bir Açık Şalt  Tipi Kapasitör bank için

400 kVAr lık 12 adet ünite kullanılmalıdır.

2-6 veya 12  kapasitör ünitesi için özel tasarımlı ,sıcak daldırma galvanizden yapılmış konstrüksiyon 1 takım,

3-Açık Şalt tipi Bank için gerekli sayıda harici tip mesnet izalatörleri,

4-Kapasitör Ünitelerin Bağlantısı için gerekli Al.Bara

5-her bir kapasitör için gerekli olan unite başına uygun amperajda seçilmiş EFT patlamalı tip sigorta seti.

6-Balansızlık akım Trafosu Bank başına 1 Adet,

7-Sistem gücüne uygun seçilmiş Akım sınırlama Reaktörü her bir bak için 3 adet (Bu kalem opsiyoneldir.)

8-Sistem gereksinimine göre seçilen Gerilim Trafosu (Bu kalem opsiyoneldir.)

9-Kontrol Kumanda Panosu (opsiyonel)

Kapasitör Üniteleri : Kapasitör bankı güçleri (kVAr) : 900-1200-1800-2400-3600 kvara göre dizayn edilir.900 kVAR ve üstü güçteki kapasitör bankları çift yıldız olarak dizayn edilir. 900 kVAR kapasitör bankları 6 üniteden, 1200 ve üstü güçteki kapasitör bankları ise 12 üniteden oluşur.

Özel müşteri talebine göre sistem 400 kVAr lık üniteler kullanılmak marifetiyle 4800 kvar ve 416,66 kVAr lık ünite kullanma marifetiyle 5000 kVAr (5 mvar) lık sistem gücüne sahip banklar yapılabilmektedir.

 

Kapasitör Üniteleri :

Kapasitör üniteleri tek fazlı olarak 6,3-10,5-15,8 kV gerilimdeki Üniteler çift  bushingli ve 31,5-33-34,5-36 kV gerilimdeki Üniteler tek bushingli halinde contasız tipte üretilmektedir. Müşteri isteğine göre 31,5 ile 36 kV luk ürünlerde çift buhingli olarak imalat edilebilmektedir.

 EFT Tip Patlamalı Sigorta : Her bir kapasitör için elektriksel akım hesaplanmış doğru değerde Patlamalı tip sigorta kullanılır.Patlamalı tip sigorta;Sigorta linki,Patronu,yayı ve kapasitöre bağlantısı için gerekli özel baradan oluşur.

HARİCİ TİP DENGESİZLİK AKIM TRAFOSU : Bu Akım Trafosu fazlar arasında oluşabilecek dengesizlik durumunda ilgili röleye emir göndermek için kullanılır ve çift yıldız noktası birleşimine konulur.

Konstrüksiyon (Bank)

Kapasitörlerin kurulacağı özel tasarımlı konstrüksiyondur, Sıcak daldırma galvanizden imal edilir.

Sistem kurulumu yapıldıktan sonraki dönemlerde güç artırma ve veya azaltma taleplerinde sadece kondansatör ve sigorta değişikliği yapmak marifeti ile yeni güç de de kullanılabilmektedir.Özel hazırlanan bu banklar hem nakliyede hemde ihtiyaç yeri değiştirme şartları düşünüldüğünden kaynaksız cıvatalı olarak tamamen modüler şekilde üretilir.Sevkiyatı ise demonte halde özel ahşap kafes sandıklarda yapılır.Böylece stoklama ve depolama da hacim açısından avantas sağlar.

Kapalı şalt tipi Kapasitör bankları;

Yapı ve içerik itibari ile Açık Şalt tipi Kapasitör banklarla muhteviyatı aynıdır.Açık tipden farkı,Sistemin uygun Büyüklükte seçilen Beton köşk ve veya Sac köşk içinde kurulumudur,Bu Sistem dahili olduğundan kullanılacak olan ekipman dahili sisteme uygun şekilde seçilebilir.

TANIM : TEDAŞ MYD-96/026 ŞARTNAMESİ 1.2. TANIMLAR BÖLÜMÜNE GÖRE OG şaltına telfens içinde ve bir beton kaide üstüne haricen monte edilen ve Kesicili Metal Mahfazalı Modüler Hücre üzerinden OG barasına bağlanan banktır.

BANK KAPSAMI : Bank aşağıda yer alan ünite güçlerinde kapasitörden , aynı ünite sayısında Patlamalı tip sigortadan (akım değerleri doğru hesaplanmış olmalı) ,gerekli sayıda harici tip mesnet izolatöründen, alüminyum bara sistemi ve dengesizlik akım trafosundan ,topraklama tertibatından sıcak daldırma galvanizli saçla yapılan şaseden oluşur.

ÜNİTE GÜCÜ : Kapasitör bankı güçleri (kVAr) : 900-1200-1800-2400-3600 900 kVAR ve üstü güçteki kapasitör bankları çift yıldız olarak dizayn edilir. 900 kVAR kapasitör bankları 6 üniteden, 1200 ve üstü güçteki kapasitör bankları ise 12 üniteden oluşur.

KAPASİTÖR : Kapasitörler 6,3-10,5-15,8 kV Üniteler (iki buşingli) ve 31,5-33-34,5 kV üniteler (tek buşingli) halinde contasız tiptedir.Tek buşingli kapasitör ünite mahfazasının topraklama veya topraktan yalıtılmış metal konstrüksiyon bağlantısı için terminali bulunduğuna ve topraklama terminali mekanik bağlantı cıvata veya uzantılarından bağımsız olması gerektiğine dikkat ediniz.
Herhangi iki fazın sığası arasındaki fark ± %1′ den fazla olmaması gerektiğine dikkat ediniz.(Ünite sayısı 12 ve daha fazla olan banklar için)

SİGORTA : Her kapasitör önüne akım değeri doğru hesaplanmış patlamalı tip sigorta kullanılır.

DAHİLİ TİP DENGESİZLİK AKIM TRAFOSU : Çift yıldız noktası birleşimine konularak herhangi bir dengesizlik halinde röleye komut vermek amaçlı kullanılan harici tip akım trafosudur.Yaygın kullanılan etiket değerleri 10-20/5 veya 20-40/5 ‘tir.

BANK : Yukarıda yazılı güçlerde aynı boyut ve özelliklerde sadece kapasitör ünitelerinin değiştirilmesi ile değişik güç kademelerinin elde edilmesini olanaklı kılacak şekilde modüler tarzda ve sıcak daldırma galvanizli ,4-5 mm et kalınlığında dizayn ve tasarımı olan düzenektir. Şase tamamen civatalı ve modüler olup montaj yerine sandık içinde taşınır.

ÜRÜN KATALOG BİLGİLERİ